top of page

Consultancy

Professioneel advies voor uw onderneming. Innovatief, efficiënt

en doeltreffend.

Zo werkt Finadi

how

Automatisering

Finadi richt zich op innovatie en groei. Wij blijven bij de tijd en innoveren. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol. Geautomatiseerde bedrijfsprocessen worden steeds gebruikelijker in ondernemingen. Finadi is in staat een onderneming hierover te adviseren en de juiste tools te implementeren.

Efficiënt

Daar houdt Finadi van. Zodra een proces efficiënt is ingericht betekent dit automatisch dat er minder personeel nodig is om deze draaiende te houden. Dat scheelt geld! Finadi adviseert een onderneming over het efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen en de output die gebruikt kan worden voor de bedrijfsvoering.

Advies op maat

Finadi kan adviseren en ondersteunen op vlakken waar ondernemers vastlopen of een extra paar ogen nodig hebben. Waar wij uiteindelijk advies leveren in een onderneming is volledig afhankelijk van de behoeften van de ondernemer. Wij zijn onder andere in staat om op basis van de financiën in de onderneming advies te geven over mogelijke vervolgstappen die kunnen leiden tot verdere groei. Dit kan door bijvoorbeeld een rapportage met financiële gegevens te automatiseren, waardoor je beter inzicht hebt in het resultaat en de variabelen die hieraan ten grondslag liggen.

Een voorbeeld voor een dienstverlenend bedrijf, is het implementeren van software voor de registratie van de uren. Hierdoor kan men papieren urenlijsten weglaten. Het zorgt voor een andere manier van werken op de werkvloer en backoffice.

 

Waar de backoffice eerst voornamelijk bezig was met het inkloppen en overnemen van de gegevens in de administratie, zal deze met de software met name de gegevens controleren en omvormen tot nuttige eindrapportages voor het management. De werkdruk voor het invoeren van de uren verschuift hierdoor van de backoffice naar de medewerkers die de dienst uitvoeren. 

 

Finadi denkt op elk gewenst gebied mee met uw onderneming en brengt een advies uit op maat. U ontvangt hierover een uitgebreide rapportage.

Consultancy.jpeg
‘’Een goed advies op maat. Inclusief uitgebreide rapportage.’’

Andere oplossingen voor uw bedrijf

De basis | Businesspartner

Wij doen de boekhouding zoals u het gewend bent.

Inventarisatie

Onderzoek

Uitwerking

Evaluatie

Doelgericht

Backoffice

Blijf ondernemen door taken uit handen te geven

Facturatie

Archieven digitaliseren

Personeelsadministratie

Kosten boeken

CAO en pensioenen

Administratie

Wij doen de boekhouding zoals u het gewend bent.

Financiële administratie

Facturatie

Salarisadministratie

Belastingaangiftes

Jaarrapportages

bottom of page