top of page
Zoeken
  • Tessa

Een sterk ondernemingsplan maken in 7 stappenSta je op het punt om een onderneming te starten, maar heb je geen idee hoe je een goed ondernemingsplan opstelt? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Met deze blog helpen wij je graag op weg. Pak pen en papier erbij, volg ons stappenplan en je hebt binnen no-time een sterk ondernemingsplan op papier waarmee je jouw idee van de grond kunt krijgen.


Wat is het nut van een ondernemingsplan?


Waarom zou je al je tijd besteden aan het schrijven van een ondernemingsplan? Dat is een veelvoorkomende vraag onder startende ondernemers. Het antwoord is simpel: een ondernemingsplan is van belang, want het vormt het fundament van de onderneming die je wilt opzetten. Zonder een goed fundament kun je niet verder bouwen en is de kans groot dat jouw idee niet eens van de grond komt.


Het ondernemingsplan is het startpunt van het traject waarmee je jouw toekomstige bedrijf werkelijkheid laat worden. Door alles op papier te zetten, krijg je een beter beeld van het gehele traject dat je moet doorlopen en de mogelijke obstakels die je daarbij tegen zult komen. De kans is minder groot dat je voor verrassingen komt te staan wanneer je een plan voor jezelf maakt. Je gaat namelijk kritischer naar je eigen idee kijken. Dit is hét moment om te voorkomen dat je later tegen problemen aan loopt die je had kunnen voorkomen.


Het opstellen van een ondernemingsplan heeft daarnaast nut om mogelijke investeerders of banken te overtuigen van jouw toekomstige onderneming. Je kunt aan de hand van jouw ondernemingsplan duidelijk laten zien wat je van plan bent, hoe je het gaat aanpakken en het allerbelangrijkste, je kunt aantonen of een dergelijke onderneming rendabel is. Op basis daarvan kan iemand beslissen of ze jouw project willen steunen of niet.

Het stappenplan

Er zijn zeven belangrijke stappen die je doorloopt wanneer je een ondernemingsplan opstelt.

1. Introduceer het idee 2. Introduceer jezelf als ondernemer 3. Werk het idee volledig uit 4. Schets de marktsituatie 5. Beschrijf je marketingplan 6. Doe een SWOT-analyse 7. Voorzie het plan van een financiële analyse

Introduceer het idee

Begin het ondernemingsplan met een introductie van het gehele businessplan. In feite dient dit onderdeel als een samenvatting van het hele ondernemingsplan wat hierna volgt. Je kunt ervoor kiezen om dit als eerste te schrijven zodat je voor jezelf al op een beknopte wijze op papier hebt staan wat er in de rest van het plan wordt beschreven. Je kunt er ook voor kiezen om deze samenvatting pas te schrijven wanneer het hele ondernemingsplan klaar is.


In de introductie is het de bedoeling dat je jouw idee voor een nieuwe onderneming kort en bondig beschrijft. Je treedt pas verder in detail in de rest van het businessplan. Het is echter wel van belang dat je ervoor zorgt dat alle belangrijke informatie aan bod komt in de introductie. Lezers moeten jouw introductie kunnen lezen en gelijk op de hoogte zijn van de inhoud van het ondernemingsplan. Sommige mensen hebben namelijk niet de tijd of behoefte om het hele ondernemingsplan te lezen. Zorg er daarom voor dat dit deel gelijk interesse opwekt bij de lezer en de lezer wellicht ook van de inhoud overtuigt.


Introduceer jezelf als ondernemer


Niet alleen de kracht van jouw idee is van belang. Jijzelf als ondernemer speelt een grote rol. De kracht van een businessplan zit namelijk in de ondernemer. Jouw persoonlijkheid, kwaliteiten en doelen spelen een rol in hoe jij de opbouw van jouw toekomstige onderneming zal aanpakken. Probeer daarom een beeld te schetsen van wie jij bent, wat jouw interesses zijn, wat voor ervaring je al hebt, waar je motivatie vandaan komt voor de start van de onderneming en wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Laat de lezer van het ondernemingsplan kennis met jou maken zodat ze weten met wie ze mogelijk in zee gaan.


Werk het idee volledig uit


Tijdens deze stap omschrijf je het toekomstige bedrijf meer in detail. Waar dit in de introductie beknopt is omschreven, is het tijdens deze stap belangrijk om het idee gedetailleerd verder uit te werken op papier. Allereerst horen in dit onderdeel alle basiselementen van de onderneming besproken te worden. Wat valt daar precies onder? Denk bijvoorbeeld aan de basisgegevens van een bedrijf. Hoe ga jij je bedrijf noemen? Welke rechtsvorm kies je? Begin je het bedrijf alleen of samen? Zijn er bepaalde vergunningen noodzakelijk? Allemaal informatie die op dit punt belangrijk is om te vermelden.


Vervolgens ga je verder in op het bedrijfsidee. Beschrijf wat voor plan je voor ogen hebt. Denk na over de vragen: wat voor probleem of behoefte leeft er in mijn doelgroep? Wat gebeurt er wanneer het probleem of de behoefte niet wordt aangepakt? Hoe kan mijn onderneming een oplossing vormen? Je beschrijft in feite wat voor toegevoegde waarde jouw idee vormt. Verder is het ook belangrijk om op dit punt duidelijk te maken welke aspecten in de onderneming zich onderscheiden van de concurrentie. Wat maakt jouw bedrijf interessanter dan de rest?


Schets de marktsituatie


Om te laten zien hoe jouw onderneming een toevoeging vormt voor de huidige markt is het nodig om een beeld te schetsen van de huidige marktsituatie en de rol die jouw onderneming daar uiteindelijk in gaat spelen. Zo bespreek je in dit onderdeel wie de mogelijke concurrenten zijn in de markt, wie de doelgroep is, welke ontwikkelingen en trends er gaande zijn in de desbetreffende branche en hoe jouw onderneming op al die onderdelen zal gaan inspelen.


Beschrijf je marketingplan


Nu je in kaart hebt gebracht wat jouw idee precies behelst en wat de marktsituatie is, is het tijd om te laten zien hoe je jouw product of dienst in de markt plaatst. Hoe ga je het aan de man brengen? Op welke manier denk je jouw doelgroep te kunnen bereiken? Hoe maak je jouw product of dienst aantrekkelijk? Dit zijn vragen waar je over na moet denken wanneer je dit onderdeel schrijft. Probeer zo goed mogelijk te beschrijven hoe jij jouw potentiële klanten wilt overhalen om voor jou te kiezen in plaats van de concurrentie. Bedenk daarom hoe je jezelf zou onderscheiden van de rest en hoe je dat vervolgens kenbaar maakt aan jouw doelgroep.


Doe een SWOT-analyse


Een SWOT-analyse wordt ook wel een sterkte-zwakte analyse genoemd, aangezien je letterlijk in kaart brengt wat er sterk is aan het plan en wat niet. Je maakt in feite een analyse van vier verschillende aspecten: de sterke punten vanuit de onderneming, de zwakke punten vanuit de onderneming, de bedreigingen vanuit de markt en de kansen vanuit de markt. Het is gebruikelijk om deze vier aspecten in een tabel te plaatsen zodat jijzelf, en je lezer, in één opslag ziet wat de positieve en negatieve aspecten zijn van jouw toekomstige onderneming. Door kritisch naar je eigen idee te kijken kun je eventuele problemen op voorhand al voorkomen.


Voorzie het plan van een financiële analyse


De financiële analyse is een belangrijk onderdeel wanneer je banken of investeerders probeert te overtuigen van jouw idee. In dit onderdeel probeer je in kaart te brengen hoe realistisch en hoe haalbaar het plan werkelijk is op financieel gebied. Het is natuurlijk niet alleen belangrijk voor investeerders, ook voor jezelf is het fijn om een overzicht te hebben van de wijze waarop jouw onderneming gefinancierd gaat worden. In de financiële analyse beschrijf je wat de kosten zijn van jouw investeringen, hoe je de investeringen gaat financieren, de verwachte kosten en omzet en tot slot de verwachte inkomsten en uitgaven.

Tips om in je achterhoofd te houden

  • Trek genoeg tijd uit voor het schrijven van het ondernemingsplan. Je kunt namelijk beter wat meer tijd in het plan steken dan dat je gaandeweg tegen een probleem aanloopt, wat je vooraf had kunnen tackelen.

  • Wees realistisch wanneer je het ondernemingsplan schrijft. Beschrijf eerlijk waar je niet goed in bent of wat de zwakke punten zijn van je plan.

  • Vraag hulp als dat nodig is om de financiële vraagstukken op orde te krijgen of laat iemand uit je omgeving je ondernemingsplan doorlezen. Twee paar ogen zien altijd meer dan één.


17 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page